Motodebitatoare cu lanţ

Motodebitatoare cu disc de fricţiune

Motodebitatoare cu disc cu acumulator

Motoburghie de pămănt